WelcomeBacktoSchool

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมแนะนำคณะรองผู้บริหาร
#เปิดเทอมวันแรก #โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย