ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2023

“ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2023 เพื่อขับเคลื่อนอีสปอร์ตจากการศึกษาสู่การพัฒนาเป็นอาชีพ” ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ROV และรับของรางวัลมากมายภายในงาน แล้วพบกันที่หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย วันที่ 13 มกราคม 2566 นี้
สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://shorturl.asia/WNgUc