ไม่มีหมวดหมู่

วันออกอากาศรายการธรรมในใจ

ติดตามรายการธรรมในใจ โดยท่านผู้อำนวยการธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ออกอากาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา นี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
และอีก 2 ตอน ถัดไป ในวันที่ 2 มีนาคม และ 9 มีนาคมนี้ ในหัวข้อ การนำธรรมะเข้าสู่โรงเรียนครับ 
รอติดตามรับชมกันนะครับ

 

ผู้อำนวยการเข้าพบเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

ผู้อำนวยการธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ได้รับโอกาสจากสพฐ. ให้เข้าพบท่านทูตยูริ ยาร์วิอะโฮ #ท่านทูตฟินแลนด์ Finland
#ท่านทูต ยูริ ยาร์วิอะโฮ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
เพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีงามทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย & ฟินแลนด์
ขอบคุณ สพฐ. ที่ให้โอกาสที่สำคัญยิ่งนี้

วันนวมินทรมหาราชา

 

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปรับยุวชน เป็นคนคุณธรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นำนักเรียนแกนนำไปทำกิจกรรม “ปรับยุวชน เป็นคนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการ และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ของทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และการศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม

กิจจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (ห้อง 3)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (นักเรียนห้อง 3 ทุกระดับชั้น) ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

มอบเกียรติบัตรลูกเสือที่เข้าร่วมพีธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือที่เข้าร่วมพีธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี