ไม่มีหมวดหมู่

ปรับยุวชน เป็นคนคุณธรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นำนักเรียนแกนนำไปทำกิจกรรม “ปรับยุวชน เป็นคนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการ และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ของทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และการศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม

กิจจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (ห้อง 3)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (นักเรียนห้อง 3 ทุกระดับชั้น) ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

มอบเกียรติบัตรลูกเสือที่เข้าร่วมพีธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือที่เข้าร่วมพีธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี