ภาพประชาสัมพันธ์

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

สรุปเหรียญรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอขอบคุณครอบครัวหมอโบ๊ต นพ.นาวี ตันจรารักษ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย (ครอบครัวคุณบีม กวี สมาชิกวง D2B) มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท