ภาพประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนด์ On-Hand

📣 ประกาศ!!! โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ Onsite โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนด์ On-Hand ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ให้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4-6

📑 ประกาศเพิ่มเติม https://shorturl.asia/k5lIf

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

 

เชิญชวนนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ภายใต้หัวข้อ “เพิ่มพลังบวกทางความคิดสู่ความสำเร็จของชีวิตในอนาคต”

ร่วมแสดงความยินดีตัวแทนนักเรียน

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายพิชญุตม์ พ่วงขำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนายยศพล แสงฉาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1