ภาพประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน(เรียนเสริม) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถทางวิชาการของนักเรียนได้อย่างเต็มที่

 

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

บุคลากร

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้
1) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. ชี้แจงการมอบตัว
2) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30–12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ทั่วไป ขอให้ดำเนินการดังนี้
1) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
2) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 08.30–12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องเรียนทั่วไป >>> https://drive.google.com/…/1jY56F9LAP1Myn2xVAbj…/view…
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ >>> https://drive.google.com/…/1SORI…/view…

ร ายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นม.4 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม และเตรียมพลศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
1) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 น.
2) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
เวลา 08.30–12.00 น.
ม.4 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม
ม.4 แผนการเรียนเตรียมพลศึกษา