กิจกรรม

ส่งเสริมการออมกับธนาคารออมสิน

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ณ หอประประชุมโรงเรียน โดยจัดขึ้นในคาบประชุมระดับ และเปิดบัญชีให้นักเรียนที่สนใจ ทางธนาคารออมสินมีของรางวัลแจกให้นักเรียนมากมาย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10’ 28 กรกฎาคม 65

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ลาน PK โดม

 

ความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center)

[วันที่ 8 กรกฎาคม 2565]  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง อบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ ภัยไซเบอร์ และอันตรายจากยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนโยบายด้านความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) ตามมาตรการ 3ป ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ณ ลาน PK Dome

 

 

กิจกรรมทานาบาตะ (たなばた)

กิจกรรมทานาบาตะ (たなばた) ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ลาน PK โดม  จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

      

 

มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “ห้องสมุดสุดหรรษา 2565” ที่จัดขึ้นในวันที่ 4-6 กรฏฎาคม 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมการต่างๆ ที่ทางห้องสมุดจัดขึ้น