กิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขัน E-SPORTS ชนะอันดับ 1

ผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม RECH ชนะอันดับเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขัน E-sports What? School Tour 2023 Grand Final

ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาเทควันโด

ผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภกร ศรีจำปา นักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 49 กก.

มอบตู้กดน้ำและกระบอกน้ำดื่ม

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอขอบพระคุณสำนักงานประปาสาขาพระโขนง ที่ได้มอบตู้กดน้ำและกระบอกน้ำดื่มให้กับนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยทุกคน

ปรับยุวชน เป็นคนคุณธรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นำนักเรียนแกนนำไปทำกิจกรรม “ปรับยุวชน เป็นคนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการ และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ของทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระ