Author: นางอิสยาภรณ์ บุญมาก

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 5 มกราคม 2566

ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2023

“ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2023 เพื่อขับเคลื่อนอีสปอร์ตจากการศึกษาสู่การพัฒนาเป็นอาชีพ” ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ROV และรับของรางวัลมากมายภายในงาน แล้วพบกันที่หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย วันที่ 13 มกราคม 2566 นี้
สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://shorturl.asia/WNgUc

ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯการงานอาชีพ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯการงานอาชีพ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565