Author: ศศิธร คำสะไมล์

มอบตัวนักเรียนม.1 ปีการศึกษา 2567

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.932832565514826&type=3

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

บุคลากร

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 ม.6 ปี 2566

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงพิธีรำลึกพระคุณครู และพิธีอำลาฟ้า-เหลือง ในการนี้ นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AudioVisualAidsPK&set=a.931369052327844

รายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.839725561492194&type=3

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้
1) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. ชี้แจงการมอบตัว
2) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30–12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ทั่วไป ขอให้ดำเนินการดังนี้
1) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
2) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 08.30–12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องเรียนทั่วไป >>> https://drive.google.com/…/1jY56F9LAP1Myn2xVAbj…/view…
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ >>> https://drive.google.com/…/1SORI…/view…