Author: admin

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจากท่านผู้อำนวยการเขต สพม.กท.2

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจากท่านผู้อำนวยการเขต สพม.กท.2

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

 

นิทรรศการวันสุนทรภู่

นิทรรศการวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดนิทรรศการวันสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

“ศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครู” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้