ความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center)

[วันที่ 8 กรกฎาคม 2565]  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง อบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ ภัยไซเบอร์ และอันตรายจากยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนโยบายด้านความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) ตามมาตรการ 3ป ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ณ ลาน PK Dome