4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ https://prakanongschool.wixsite.com/king-2