Month: กุมภาพันธ์ 2023

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

📍📍 ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เนื่องในงานศิลปกรรมหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
💻 ผลการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1) นายจิรายุ มาลาขาว  นักเรียนชั้น ม.5/4
2) นายยศพล แสงฉาย  นักเรียนชั้น ม.5/4
3) นายธณวัฒน์ อยู่เจริญ  นักเรียนชั้น ม.5/4
ครูผู้ฝึกซ้อม
1) ครูวัชรพงษ์ ล้วนอุดมศิริ
2) ครูสุภาภรณ์ โน๊ตสุภา
💻
ผลการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1) นายธณวัฒน์ อยู่เจริญ  นักเรียนชั้น ม.5/4
2) นายธนภูมิ พวงมาลา  นักเรียนชั้น ม.5/4
ครูผู้ฝึกซ้อม
1) ครูอัฉริยะ สุขเกษม
2) ครูอิสยาภรณ์ บุญมาก