โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคุณครูวณิชา รัตนสุวรรณ

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคุณครูวณิชา รัตนสุวรรณ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการทุนอบรมครู ณ JAPAN FOUNDATION ศูนย์คันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น