แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโทกิตติศักดิ์ บุญศรัทธา

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโทกิตติศักดิ์ บุญศรัทธา