แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

ขอทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)