เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้จากภยันตรายและการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้จากภยันตรายและการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพัธ์เพิ่มเติม