เดินสวนสนาม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

เดินสวนสนาม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

กองลูกเสือสมุทรและผู้กำกับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยร่วมเดินสวนสนาม เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี