สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และการประกวดนางนพมาศของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่ม >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843902617741155&type=3