สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

สรุปเหรียญรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
รายละเอียดเพิ่มเติม