ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯการงานอาชีพ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯการงานอาชีพ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565