วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10’ 28 กรกฎาคม 65

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ลาน PK โดม