วันสถาปนาลูกเสือสมุทรไทย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือสมุทรไทย ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย