วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ลาน PK โดม