วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม