วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

บุคลากร