ร ายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นม.4 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม และเตรียมพลศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
1) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 น.
2) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
เวลา 08.30–12.00 น.
ม.4 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม
ม.4 แผนการเรียนเตรียมพลศึกษา