ร่วมแสดงความยินดีตัวแทนนักเรียน

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายพิชญุตม์ พ่วงขำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนายยศพล แสงฉาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1