รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ห้องเรียนศิลปกรรม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนศิลปกรรม (ศิลปะ/ดนตรีไทย/นาฏศิลป์) ดำเนินการดังนี้
1) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 น.
2) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567
เวลา 08.30–12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/…/1InjjQKwH2…/view…
▶️ สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
ให้มาสอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2567
เพื่อพิจารณาแผนการเรียนอันดับ 2 ต่อไป
โดยตรวจสอบห้องสอบ เลขที่นั่งสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ในวันสอบ หรือ สอบถามได้ที่ 0862936382