รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ทั่วไป ขอให้ดำเนินการดังนี้
1) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
2) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 08.30–12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องเรียนทั่วไป >>> https://drive.google.com/…/1jY56F9LAP1Myn2xVAbj…/view…
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ >>> https://drive.google.com/…/1SORI…/view…