รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้
1) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. ชี้แจงการมอบตัว
2) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30–12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ