รางวัล OBECQA ปี 2565–2568

ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพระโขนงพิทยาลัยทุกคน
“รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี 2565–2568”