รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

 

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ดำเนินงานรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เป็นวันแรก โดยมีนางสาวณิชชา ว่องชิงชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัครเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย