รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นสื่อสร้างสรรค์

นักเรียน P.K.Station Film Gen4 และ Gen6 เข้ารับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ในโครงการ Out out box การประกวดภาพยนตร์สั้นสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยสามารถคว้ามาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับชั้น ม.ปลาย และ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคม ระดับชั้น ม.ต้น
ในงานพิธีมอบรางวัล PEF Award ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม