รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาห้องเรียน

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
จากหมอโบ๊ต นพ. นาวี ตันจรารักษ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอขอบคุณนพ. นาวี ตันจรารักษ์ และครอบครัวตันจรารักษ์ เป็นอย่างยิ่ง