รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โดยนักเรียนและผู้ปกครองมาสมัครด้วยตนเอง ดังนี้
() วันที่ 9-13 มีนาคม 2567
() เวลา 08.30 น.- 16.30น.
() สถานที่รับสมัคร: หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ใบสมัครให้รับในวันที่มาสมัคร
แต่สามารถดูตัวอย่างใบสมัครเพื่อการเตรียมตัวได้ที่()
https://drive.google.com/file/d/1jLQlrpO3tMhY0KN4v6LFg2pVmWvwzq8N/view?usp=sharing