มอบเกียรติบัตรและรางวัลสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565