มอบเกียรติบัตรลูกเสือที่เข้าร่วมพีธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือที่เข้าร่วมพีธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี