มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “ห้องสมุดสุดหรรษา 2565” ที่จัดขึ้นในวันที่ 4-6 กรฏฎาคม 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมการต่างๆ ที่ทางห้องสมุดจัดขึ้น