มอบรางวัลกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ปี 2567

มอบรางวัลกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ปี 2567 โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย