มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทำพานในพิธีไหว้ครู 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะนักเรียนทุกระดับชั้นในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงและจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ทำพานในพิธีไหว้ครูให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ห้องเรียนละ 300 บาท ณ ลาน P.K.Dome