มอบทุนสนับสนุนคณะสี

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

มอบทุนสนับสนุนคณะสี ในการแข่งขันกีฬาคณะสีโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ราชาวดีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566