มอบทุนการศึกษา โออาร์ (OR)

ริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา โออาร์ (OR) ให้กับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842927447838672&type=3