มอบตู้กดน้ำและกระบอกน้ำดื่ม

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอขอบพระคุณสำนักงานประปาสาขาพระโขนง ที่ได้มอบตู้กดน้ำและกระบอกน้ำดื่มให้กับนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยทุกคน