มอบตัวนักเรียนม.1 ปีการศึกษา 2567

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.932832565514826&type=3