พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

“ศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครู” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้