พิธีหล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลาน PK โดม พิธีเริ่มเวลา 07.30 น.