พิธีหล่อเทียนพรรษา 2566

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ