พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 5 มกราคม 2566