พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานเขตพระโขนง

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มอบหมายให้ นายณัฐนัย มงกุฏวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน นางสาววิวัลยา วิจิตร และนางสาวนวพรรณ อินทรวิเชียร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ สำนักงานเขตพระโขนง