ปรับยุวชน เป็นคนคุณธรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นำนักเรียนแกนนำไปทำกิจกรรม “ปรับยุวชน เป็นคนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ