ประชุมเตรียมการดำเนินงานจัดตั้งชมรมโดรนและเทคโนโลยีอวกาศในสถานศึกษา

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งชมรมโดรนและเทคโนโลยีอวกาศในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อพัฒนาการด้านการศึกษาของเด็ฏและเยาวชนไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตร ณ ห้องจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ